ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ РЕЙДЕРСТВА У КОНТЕКСТІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ ПОГЛИНАННЯ ТА ЗАГАРБАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44747

Ключові слова:

рейдерство, загарбання, поглинання, корпоративний контроль

Анотація

У статті досліджуються точки зору різних авторів щодо змісту понять «поглинання», «загарбання», «рейдерство», формулюються ознаки рейдерства, надається визначення поняття рейдерства, формулюються визначення понять та наводяться види загарбань та поглинань, висвітлюється співвідношення понять «поглинання», «загарбання», «рейдерство». Рейдерство розглядається як юридично мотивоване загарбання, корпоративне рейдерство — як незаконне недружнє поглинання. Обґрунтовуються відмінності між законними та незаконними недружніми поглинаннями, простими та юридично мотивованими загарбаннями.

Біографія автора

А. В. Смітюх, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. V. Smityukh

Посилання

Коваль А. Способы жестких поглощений / А. Коваль // Юридическая практика. — 2004. — № 29 (343). — С. 1, 7.

Хомич Ю. Зарубежная практика защиты от недружественных поглощений / Ю. Хомич // Юридичний радник. — 2007. — № 4 (18). — С. 95–99.

Селиванова И. Правовые аспекты поглощения компаний в Украине / И. Селиванова // Юридичний радник. — 2006. — № 3 (11). — С. 35–38.

Шемчук В. Рейдерство та корупція / В. Шемчук // Вісник прокуратури. — 2006. — № 11(65). — С. 13–18.

Медведько О. Протидія корупції і рейдерству часто ускландюється діями окремих суддів / О. Медведько // Юидичний вісник України. — 2007. — 15–21 вересня. — № 37. — С. 4–5.

Костин И. Банки и «рейдеры» — опасность для экономики / И. Костин // Юридичний радник. — 2007. — № 2(16). — С. 28–29.

Кия Д. Неправомерное поглощение предприятий как угроза экономической безопасности государства / Д. Кия // Лучшее о безопасности: информационно-аналитический журнал о безопасности общества, государства и личности. — 2007. — № 3 (15). — С. 14–18.

Шустік О. Корпоративні конфлікти: удосконалення процедури вирішення / О. Шустік // Юридичний вісник України. — 2007. — № 1. — С. 1, 9.

Симаков С. Рейдерство по-украински (краткий очерк) / С. Симаков // Юридичний радник. — 2006. — № 6 (14). — С. 23–25.

Пащенко О. Антирейдерське законодавство: аналіз окремих положень / О. Пащенко // Юридичний радник. — 2007. — № 2 (16). — С. 23–27.

Гуторова Н. Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство / Н. Гуторова // Юридичний радник. — 2007. — № 2 (16). — С. 6–9.

Зеркалов Д. В. Рейдеры: пособие / Д. В. Зеркалов. — К. : КНТ, 2007. — 188 с.

Ухов С. Юрий Борисов: «Рейдерство — это купить на грош пятаков» / С. Ухов // Известия. — 2006. — 20 июля.

Варналій З. С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання / З. С. Варналій, І. І. Мазур // Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 2(3). — С. 129–136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права