DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2 (23).44749

ЩОДО ПРОГАЛИН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Т. В. Степанова

Анотація


У статті досліджується доцільність визнання секретаря судового засідання
учасником господарського процесу, а також виявлено низку прогалин законодавчого регулювання статусу секретаря, зокрема, питання систематизації прав, обов’язків та відповідальності секретаря судового засідання в єдиному судовому акті.


Ключові слова


господарське судочинство; секретар судового засідання; протокол судового засідання

Повний текст:

PDF

Посилання


Типова посадова інструкція секретаря судового засідання місцевого загального суду: затв. наказом Державної судової адміністрації України від 20.07.2005 № 86 [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://od.court.gov.ua/tu16/info_suddi/posad/. — Назва з екрану.

Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): затв. наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2012 № 108 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA12037.html. — Назва з екрану.