СУДОВІ РІШЕННЯ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ЗМІНА КОНЦЕПТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44754

Ключові слова:

судове рішення, міжнародні судові органи, прецедент, джерело міжнародного права, міжнародна правотворчість

Анотація

У статті розглянуто питання про місце та роль рішеннь міжнародних судових органів у врегулюванні міжнародних відносин та у міжнародних правотворчих процесах. Досліджено зміни у концепції судових рішень у системі джерел міжнародного права, визначено тенденції її подальшого розвитку.

Біографія автора

О. О. Нігреєва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. O. Nigreieva

Посилання

Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов [Текст] : в 2 т. / под ред. проф. В. А. Томсинова. — М. : Зерцало, 2008. — Том 1. — 209 с.

Oppenheim L., L L. D. International Law [Електронний ресурс] : a treaties. — Vol. 1. Peace. — London : Longmans, Green, and Co, 1905. — 595 p. — Режим доступу : https://archive.org/stream/internationallaw12oppe#page/n1298/mode/up (дата звернення : 24.10.2014 р.) — Назва з екрана.

Курс международного права [Текст] : в 7 т. Т. 1. Понятие, предмет и система международного права / [Ю. А. Баскин, Н. Б. Крылов, Д. Б. Левин и др.] — М. : Наука, 1989. — 360 с.

Michelson K. Rereading Trail Smelter [Електронний ресурс] / K. Michelson // The Canadian yearbook of international law. — 1993. — Vol. 31. — P. 219 — 234. — Режим доступу : http://books.google.com.ua/books. — Назва з екрана.

Fitzmaurice G. Some Problems Regarding the Formal Sources of International Law [Текст] / G. Fitzmaurice // Symbolae Verzijl. — 1958. — № 153. — P. 168 — 173.

Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland) [Електронний ресурс] : International Court of Justice Judgement of 25 july 1974. — Режим доступу : http://www.icj-cij.org/docket/files/55/5977.pdf (дата звернення : 25.10.2014 р.) — Назва з екрана.

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії [Текст] : підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній; За ред. В. Г. Буткевича; Міністерство освіти і науки України. — К.: Либідь, 2002. — 608 с.

Ajevski M. Judicial Law-making in International Criminal law — The Legitimacy Conundrum [Текст] / M. Ajevski // Select Proceedings of the European Society of International Law. — 2010. — Vol. 3. — P. 127 — 141. — Oxford: Hart Publishing, 2012. — 418 p.

Guillaume G. The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators [Текст] / G. Guillaume // Journal of International Dispute Settlement. — 2011. — Vol. 2. — № 1. — P. 5–23.

Ginsburg T. Bounded Discretion in International Judicial Lawmaking [Електронний ресурс] : T. Ginsburg // Virginia Journal of International Law. — 2005. — Vol. 45. — Режим доступу : http://home.uchicago.edu/~/tginsburg/pdf/articles/BoundedDiscretionInnternationalJudicialLawmaking. pdf (дата звернення : 26.10.2014 р.) — Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Міжнародне та європейське право, зовнішньоекономічна діяльність