СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ДІТЕЙ І ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ СІМЕЙНИМ ПРАВОМ

Автор(и)

  • Л. М. Зілковська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73608

Ключові слова:

конституційні гарантії, діти, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, охорона дитинства

Анотація

Стаття присвячена питанням конституційних гарантій прав дітей та їх розвитку у сімейному законодавстві. На підставі аналізу норм чинного законодавства і наукової літератури з теорії права, конституційного та сімейного права, в частині охорони та захисту прав та інтересів дітей, виявлено невідповідність конституційних і сімейно-правових норм, запропоновано шляхи удосконалення законодавства в сфері дотримання прав дітей.

Біографія автора

Л. М. Зілковська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

L. M. Zilkovska

Посилання

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / О. М Кудрявцева. — К., 2014. — 20 с.

Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина [Текст] : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. — К. : Атіка, 2004. — 464 с.

Кельзен Г. Чисте правознавство [Текст] / Г. Кельзен ; Пер. з нім. О. Мокровольського. — К. : Юніверс, 2004. — 496 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави [Текст] : навчальний посібник / П. М. Рабінович. — Л. : Край, 2007. — 192 с.

Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України [Текст] / Харитонов Є. О., Харитонова О. Л., Білоусов Ю. В. та ін. ; за ред. Є. О. Харитонова. — Видання друге, доповнене. — X. : ТОВ «Одіссей», 2008. — 560 с.

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании "Консультант Плюс". — Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875. — Название с экрана.

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. [Электронный ресурс] // Конституционный совет Республики Казахстан. — Режим доступа: http://www.constcouncil.kz/rus/norpb/constrk/. — Название с экрана.

Конституция Эстонской Республики от 28 июня 1992 г. [Электронный ресурс] // Конституции государств (стран) мира. Интернет-библиотека конституций Романа Пашкова. — Режим доступа: //http://worldconstitutions.ru/archives/105. — Название с экрана.

Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г. [Электронный ресурс] // Конституции государств (стран) мира. Интернет-библиотека конституций Романа Пашкова. — Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/archives/112. — Название с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-13

Номер

Розділ

Конституційне право