Том 20, № 2 (27) (2015)

Зміст

Історія права

АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Т. О. Павлова 7-14

Конституційне право

СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ДІТЕЙ І ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ СІМЕЙНИМ ПРАВОМ PDF
Л. М. Зілковська 15-22
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
О. І. Донченко 23-31
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ PDF
Д. В. Колесник 32-39

Цивільне і цивільно-процесуальне право

ПРАВО НА ВІДЗИВ ТВОРУ В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ АВТОРА (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ — УЧАСНИКІВ СНД) PDF (Русский)
А. О. Богустов 40-49
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ PDF
Ю. О. Пилипенко 50-57

Трудове право

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ PDF
О. М. Потопахіна 58-66

Кримінальне право та кримінологія

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ PDF
О. М. Алієва 67-77
ЛАТЕНТНІСТЬ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ, ЩО СПРИЧИНИЛО ЗАРАЖЕННЯ ОСОБИ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ЧИ ІНШОЇ НЕВИЛІКОВНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ PDF
О. Д. Гринь 78-84
СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН PDF
О. В. Нарожна 85-91

Міжнародне публічне і приватне право

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА PDF
О. М. Нагуш 92-100
РЕГІОНАЛЬНА УНІФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА: ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ PDF
Є. Д. Стрельцова 101-111
ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ) ЯК ВАРІАНТ МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУ PDF (Русский)
С. С. Драганов 112-120
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ PDF
В. В. Нижникова 121-128
МОРСЬКЕ ПІРАТСТВО: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ PDF
К. В. Пурінова 129-134

Порівняльне правознавство, зарубіжне право

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІ ЯК ОСОБЛИВА НАУКОВА КАТЕГОРІЯ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ) PDF (Русский)
Г. Т. Єрмошин 135-145
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН PDF
М. Р. Матущак 146-153
УМОВИ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД PDF
Г. Г. Душкова 154-160

Поза рубриками

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ІДЕНТИЧНОСТІ В НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ XXI СТОЛІТТЯ PDF (Русский)
О. П. Матузкова 161-168
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
В. М. Масін, Л. О. Масіна 169-178
КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF (Русский)
В. А. Завертнева-Ярошенкo 179-186

Актуальні проблеми судочинства

ЦИВіЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ БІОЛОГІЧНОМУ РоЗМАЇТТЮ PDF (Русский)
К. М. Левандовскі 187-210