ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Д. В. Колесник Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73749

Ключові слова:

недоторканність суддів, суддівський імунітет, незалежність суддів

Анотація

Статтю присвячено дослідженню реалізації принципу недоторканності суддів в Україні. Розкриваються структурні елементи організаційно-правового механізму реалізації цього принципу, аналізуються положення деяких вітчизняних джерел права, що регулюють суддівську недоторканність. Звертається увага на європейський досвід забезпечення суддівського імунітету та на необхідність усунення колізій у національному законодавстві.

Біографія автора

Д. В. Колесник, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

D. V. Kolesnyk

Посилання

Рудницький С. Категорія «механізм» у суспільних науках [Текст] / С. Рудницький // Освіта регіону : Український науковий журнал. — 2011. — Вип. 4. — С. 111–119.

Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України № 192–VIII від 12.02.2015 р. [Текст] // Офіційний вісник України. — 2005. — № 17, 10 бер. — С. 24. — Ст. 447.

Шульгач Н. М Проблемні питання вдосконалення принципу недоторканності суддів [Текст] / Н. М. Шульгач // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — 2012. — Вип. 9. — С. 197–198.

Конституція України [Текст] : Основний Закон України від 28.06.96 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Маляренко А. Відповідальність суддів за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень [Текст] / А. Маляренко // Вісник Національної академії прокуратури. — 2012. — № 2. — С. 95–100.

Про Національне антикорупційне бюро України [Текст] : Закон України № 1698-VII від 14.10.2014 // Офіційний вісник України. — 2014. — № 87, 7 лист. — С. 104. — Ст. 2472.

Про Національну поліцію [Текст] : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. — 2014 — № 40–41. — Ст. 379.

Щодо питання про початок кримінального провадження стосовно суддів, яке пов’язане зі здійсненням ними судочинства [Електронний ресурс] : Висновок Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України № 0009700–13 від 01.07.2013. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0009700–13. — Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI // Голос України. — 2012. — 19 трав., № 90–91.

Міжнародні стандарти у сфері судочинства [Текст] : проект USAID «Україна: верховенство права». — К. : Істина, 2010. — 48 с.

Про відновлення довіри до судової влади в Україні [Текст] : Закон України від 08.04.2014 № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 23. — С. 20–39. — Ст. 8.

Про очищення влади [Текст] : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII // Урядовий кур’єр. — 2014. — 16 жовт. — № 191.

Про забезпечення незалежності суддів та підвищення авторитету судової влади в Україні [Електронний ресурс] : Рішення XII позачергового з’їзду суддів України від 26 вересня 2014 р. — Режим доступу: http ://court.gov.ua/userfiles/pro %20nezaleznist(1).pdf — Назва з екрана.

Висновок експерта Ради Європи, заступника генерального секретаря Міжнародної асоціації суддів Джакомо Оберто (суддя, м. Турін, Італія) щодо «Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів» від 14.02.2006 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/file/2623. — Назва з екрана.

Конституція Республіки Польща від 17 жовтня 1992 р. [Текст] // Конституції нових держав Європи та Азії / упоряд. С. Головатий. — К. : Право, 1996. — С. 233–264.

Висновок Венеціанської комісії № 801/2015 від 23.03.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014. — Назва з екрана.

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) від 16.01.2015 р., суб’єкт законодавчої ініціативи — Порошенко П. О. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53602. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-15

Номер

Розділ

Конституційне право