ЛАТЕНТНІСТЬ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ, ЩО СПРИЧИНИЛО ЗАРАЖЕННЯ ОСОБИ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ЧИ ІНШОЇ НЕВИЛІКОВНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ

Автор(и)

  • О. Д. Гринь Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73762

Ключові слова:

злочин, латентність, суспільна небезпека, потерпіла особа, охорона життя

Анотація

Статтю присвячено дослідженню причин вчинення та характеристиці чинників, що впливають на латентність неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, та аналізу державних заходів щодо кримінально-правової боротьби зі злочинами у цій сфері.

Біографія автора

О. Д. Гринь, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. D. Grin

Посилання

Пархоменко В. В. Понятие и характеристика преступлений в сфере медицинского обслуживания населения [Текст] / В. В. Пархоменко // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Луганськ, 19–20 квіт. 2012 р.) / упоряд. : Є. О. Письменний, Г. Ю. Старовойтова ; МВС України, Луган. держ. ун-т. внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. — С. 397–400.

Покровский В. В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа [Текст] / В. В. Покровский. — М. : Медицина, 1996. — 248 с.

Злочини у сфері охорони здоров’я населення: сучасні проблеми протидії [Текст] : аналіт. довідка Міжвід. наук.-досл. центру з проблем боротьби з орг. злоч. (вих. № 295). — К. : Міжвід. наук.- досл. центр з проблем боротьби з орг. злоч., 2008. — 38 с.

Ющук Н. Д. Эпидемиология [Текст] : учеб. пособ. / Н. Д. Ющук, М. А. Жогова, В. В. Бушева, В. Н. Колесова. — М. : Медицина, 1993. — 336 с.

Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях та відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. — К. : Паливода А. В., 2010. — 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-15

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія