СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Автор(и)

  • О. В. Нарожна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73763

Ключові слова:

розслідування, слідча ситуація, довкілля, екологічні злочини, незаконне видобування корисних копалин

Анотація

Статтю присвячено актуальній та проблемній темі слідчих ситуацій при розслідуванні екологічних злочинів. Вивчення питання слідчих ситуацій вимагає створення класифікації слідчих ситуацій, зокрема при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, яку доцільно враховувати при складанні плану розслідування, плануванні та проведенні слідчих дій.

Біографія автора

О. В. Нарожна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. V. Narozhna

Посилання

Экологические преступления: квалификация и методика расследования [Текст] / [С. Б. Гавриш, В. Г. Грузкова, А. Л. Дудников и др.] ; под ред. В. Е. Коноваловой, Г. А. Матусовского. — Харьков : Глобус, 1994. — 226 с.

Криминалистика [Текст] : учебник / [отв. ред. Н. П. Яблоков]. — [3-е изд., перераб. и доп.] — М. : Юристъ, 2005. — 781 с.

Веліканов С. В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / С. В. Веліканов. — Харків, 2002. — 19 с.

Шепитько В. Ю. Криминалистика [Текст] : курс лекций / В. Ю. Шепитько. — 3-е изд. — Х. : Одиссей, 2006. — 368 с.

Кузьмичов В. С. Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / [за заг. ред. В. Г. Гончаренка, Є. М. Моісеєва.] — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 368 с.

Шеремет А. П. Криміналістика [Текст] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Шеремет. — 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 472 с.

Книженко С. О. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування екологічних злочинів [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / С. О. Книженко. — Харків, 2006. — 19 с.

Кримінальний кодекс України [Текст] : за станом на 10 листоп. 2015 р. // Відомості Верховної Ради України : Офіц. вид. — 2001. — № 25–26. — Ст. 131.

Про охорону навколишнього природного середовища [Текст] : Закон України від 25.06.1991 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України : Офіц. вид. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

Про екологічну експертизу [Текст] : Закон України від 09.02.1995 (зі зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України : Офіц. вид. — 1995. — № 8. — Ст. 54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-16

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія