РЕГІОНАЛЬНА УНІФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА: ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ

Автор(и)

  • Є. Д. Стрельцова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73825

Ключові слова:

уніфікація міжнародного приватного права, морське приватне право, регіональна уніфікація права, взаємодія правових систем, країни Скандинавії

Анотація

Статтю присвячено вивченню та аналізу питань регіональної уніфікації міжнародного приватного морського права на прикладі досвіду країн Скандинавії. На основі теоретичних положень міжнародного приватного права виявлено та проаналізовано чинники, які сприяють уніфікації, а також розглянуто правові форми та методи її здійснення.

Біографія автора

Є. Д. Стрельцова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

E. J. Streltsova

Посилання

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение [Текст] : учебник / М. Н. Марченко. — Изд. второе, перераб. и доп. — М. : Проспект, 2015. — 784 с.

Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте [Текст] / Н. Г. Вилкова. — М. : Статут, 2002. — 511 с.

Иванов Г. Г. Международное частное морское право [Текст] / Г. Г. Иванов, А. Л. Маковский. — Л. : Судостроение, 1984. — 280 с.

Bonell M. Unification of Law by Non-Legislative Means: the UNIDROIT Draft Principles for International Commercial Contracts [Text] / M. J. Bonell // The American Journal of Comparative Law. — 1992. — Vol. 40. No. 3, Summer. — P. 617–633.

Gorton L. Nordic Law in the Early 21 Century — Maritime Law [Electronic resource] / L. Gorton. — Access mode: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/50–6.pdf — Title from the screen.

Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Текст] : учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин. — М. : Междунар. отношения, 2012. — 336 с.

Луць Л. А. Типологізація сучасних правових систем світу: Відкрита лекція [Текст] / Л. А. Луць. — Київ ; Сімферополь : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Логос, 2007. — 298 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : підручник / О. Ф. Скакун. — Режим доступу: www.ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/687/239 — Назва з екрана.

Wiedenbach L. The Carrier’s Liability for Deck Cargo: a Comparative Study on English and Nordic Law with General Remarks for Future Legislation [Text] / L. Wiedenbach. — Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. — 178 p.

Коломбос Д. Международное морское право [Текст] / Д. Коломбос ; пер. с англ. под ред. А. К. Жудро, М. И. Лазарева. — М. : Прогресс, 1975. — 782 с.

Nordic Maritime Codes 1994 [Electronic resource]. — Access mode: http: // www.neptunjuridica.com — Title from the screen.

The Swedish Maritime Code 1994 [Electronic resource]. — Access mode: http: // www.marinacivil.com — Title from the screen.

Myburgh P. Uniformity or Unilateralism in the Law of Carriage of Gods by Sea? [Text] / P. Myburgh // Victoria University of Wellington Law Review. — 2000. — No. 31. — P. 355–382.

Tetley W. Uniformity of International Private Maritime Law — The Pros, Cons, and Alternatives to International Conventions — How to Adopt an International Convention [Text] / W. Tetley // Tulane Maritime Law Journal. — 2000. — Vol. 24, No. 2. — Pp. 775–856.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-16

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право