ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ) ЯК ВАРІАНТ МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУ

Автор(и)

  • С. С. Драганов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73826

Ключові слова:

патент, винахід, міжнародний договір, Договір про патентну кооперацію (PCT)

Анотація

В даний час, в епоху глобалізації, розвиток цивілізації йде в напрямку системи, що має більш тісні міжнародні зв’язки. Стаття розглядає важливий аспект таких зв’язків — розробку і вибір міжнародної процедури патентування винаходів. У сфері охорони таких об’єктів промислової власності, як винаходи і корисні моделі, до числа міжнародних договорів відноситься Договір про патентну кооперацію (PCT). Даний договір є основою системи PCT, яка, в свою чергу, забезпечує єдину процедуру подачі патентних заявок для захисту винаходів у кожній з договірних держав. Патентна заявка, подана до PCT, називається міжнародною заявкою, або заявкою PCT. Метою статті є розкриття можливості міжнародного патентування на прикладі найпоширенішої на сьогоднішній день системи РСТ і, як наслідок, можливість подальшої розробки єдиного міжнародного патенту.

Біографія автора

С. С. Драганов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S. S. Draganov

Посилання

EPO — Member states of the European Patent Organization [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

ВОИС: РСТ — международная патентная система [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/ru/pct_contracting_states.html — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

Договор о патентной кооперации 1970 (РСТ — «Patent Cooperation Treaty») [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895_001 — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

Никельшпур Г. Лекция «Международное патентование» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.inno-terra.ru/sites/default/files/ %20ПАТЕНТОВАНИЕ_01.doc — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

Ортинская М. Международное патентование по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ipstyle.ua/ru/articles/patents/the_international_patent_pct.html — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

Oxonica Energy Ltd v Neuftec Ltd (2008) EWHC 2127 (Pat), [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/2127.html — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

PCT Newsletter [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/newslett/ — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

PCT: вопросы и ответы — WIPO Охрана ваших изобретений за рубежом: часто задаваемые вопросы о договоре патентной кооперации (РСТ) 21 апреля 2015 г. — 11 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf — Дата доступа: 17.11.2015. — Название с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-16

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право