СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ

Автор(и)

  • В. В. Нижникова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73827

Ключові слова:

міжнародне співробітництво, міжнародні конвенції, митне право

Анотація

У статті розглядається питання про участь України у таких міжнародних організаціях, як Всесвітня митна організація, Світова організація торгівлі, Організація Об’єднаних Націй, що стало основним стимулом для її приєднання до міжнародних договорів у сфері спрощення та гармонізації національних митних процедур. Вказано спільні дії України та Європейського Союзу.

Біографія автора

В. В. Нижникова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. V. Nizhnikova

Посилання

приєднання України до Конвенції про створення Ради митного співробітництва 1950 року [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України № 2479-XII від 19 червня 1992 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2479–12/ — Назва з екрана.

О порядке применения таможенной конвенции, касающейся контейнеров, 1972 года [Электронный ресурс] : указ, Главное управление государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР № 11–38/7 от 4 апреля 1989 года. — Режим доступа: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1076.120.0 — Название с экрана.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства та додатків I, II, III, V, VI, VII, VIII до неї [Електронний ресурс] : указ Президента України № 699/2000 від 23 травня 2000 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/699/2000 — Назва з екрана.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів [Електронний ресурс] : указ Президента України № 466/2002 від 17 травня 2002 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466/2002 — Назва з екрана.

Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення [Електронний ресурс] : закон України № 1661-IV від 24 березня 2004 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1661/15 — Назва з екрана.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур [Електронний ресурс] : закон України № 227-V від 5 жовтня 2006 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/227–16 — Назва з екрана.

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495–17 — Назва з екрана.

Гаврюшенко Т. Підписано Декларацію про наміри щодо імплементації на національному рівні Рамкових стандартів безпеки та сприяння міжнародній торгівлі / Т. Гаврюшенко // Митниця. — 2006. — № 2(15). — С. 9–13.

Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І. Г. Бережнюк. — Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. — 373 с.

Делегація Державної фіскальної служби взяла участь в роботі ради митного співробітництва Всесвітньої митної організації [Електронний ресурс] // Офіційний портал Державної фіскальної служби України. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/aparat/12-departament-mijnarodnih-zvyazkiv/ povidomlennya/ 155365.html —Назва з екрана.

Регіональний навчальний центр Європейського регіону Всесвітньої митної організації [Електронний ресурс] // Академія митної служби України; цит. 16.12.2013 р. — Режим доступу: http://www.ambu.org.ua/node/1133 — Назва з екрана.

Співробітництво України зі Світовою організацією торгівлі [Електронний ресурс] // Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: http://www.me.gov.ua/ — Режим доступу: http:www.ukrexport.gov.ua/ukr/wto/ukr/981.html — Назва з екрана.

Уряд України та ООН підписали Рамкову програму партнерства на 2012–2016 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1292 — Назва з екрана.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.14 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://comevroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219 — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-16

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право