МОРСЬКЕ ПІРАТСТВО: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Автор(и)

  • К. В. Пурінова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73828

Ключові слова:

піратство, морська безпека, Конвенція ООН про морське право, збройне пограбування

Анотація

У статті розглядається міжнародно-правове визначення поняття піратства, аналізуються недоліки конвенційної дефініції цього явища. Зроблено висновок, що визначення піратства, загальновизнане у міжнародному праві, є неповним та створює прогалини, які під час імплементації до національного законодавства держав можуть привести до неможливості залучення осіб, які вчинили піратські дії, до юридичної відповідальності.

Біографія автора

К. В. Пурінова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

K. V. Purinova

Посилання

Piracy and Armed Robbery against Ships: Report for the period 1 January — 31 March 2015 [Electronic resource]. — Access mode: http://www.iccspain.org/wp-content/uploads/2015/06/4.72–2015-Q1-IMB-Piracy-Report1.pdf — Title from the screen.

Souza Ph. de. Piracy in the Graeco-Roman World [Text] / Philip de Souza. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — 296 p.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057 — Назва з екрана.

Конвенція про відкрите море 1958 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_180 — Назва з екрана.

Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships adopted on 2 December 2009 : IMO Resolution A.1025(26) [Electronic resource]. — Access mode: http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/Documents/A.1025.pdf — Title from the screen.

Кримінальний кодекс України [Текст] : Закон України від 05.04 2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25–26. — Ст. 131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-16

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право