УМОВИ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Автор(и)

  • Г. Г. Душкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73921

Ключові слова:

визнання, виконання, іноземне судове рішення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню умов визнання та виконання іноземних судових рішень у Федеративній Республіці Німеччина, визначенню особливостей врегулювання цих правових категорій на законодавчому рівні у Федеративній Республіці Німеччина.

Біографія автора

Г. Г. Душкова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

G. G. Dushkova

Посилання

Навроцький А. Основні засади визнання та виконання іноземних судових рішень у Федеративній Республіці Німеччина [Електронний ресурс] / А. Навроцький // Юридичний журнал «Юстініан». — Режим доступу: http://justinian.ua/author.php?id=926. — Назва з екрана.

Цірат Г. А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-правової уніфікації [Текст] : монографія / Г. А. Цірат. — Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2013. — 482 с.

Zivilprozessordnung (ZPO) [Електронний ресурс]: Bundesgesetz 30. Januar 1877. letzten Änderung: 8. September 2015. — Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html — Назва з екрана.

Фелів О. Взаємне визнання і виконання судових рішень: на прикладі України та Німеччини [Електронний ресурс] // Юридичний журнал «Юстініан». — 2010. — № 10. — Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3737 — Назва з екрана.

Конев Д. В. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по гражданским и торговым делам в Федеративной Республике Германия: сравнительно-правовой анализ : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» [Электронный ресурс] / Д. В. Конев. — Электрон. дан. (1 файл). — Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/priznanie-i-privedenie-v-ispolnenie-inostrannykhsudebnykh-aktov-po-grazhdanskim-i-torgovym — Название с экрана.

Про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах: Регламент Ради ЄС № 44 / 2001 [Електронний ресурс]. — Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a84 — Назва з екрана.

Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Лугано, 16 сентября 1988 года) [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (1 файл). — Режим доступа: http://www.alppp.ru/law/pravosudie/48/konvencija-o-yurisdikcii-i-privedenii-v-ispolnenie-sudebnyh-reshenij-po-grazhdanskim-i-kom.html — Название с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-18

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство, зарубіжне право