АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ІДЕНТИЧНОСТІ В НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ XXI СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • О. П. Матузкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73924

Ключові слова:

актуалізація, ідентичність, традиційна понятійність, соціогуманітарна парадигма, історіко-понятійна проблематика

Анотація

У статті описується історико-понятійна проблематика ідентичності і розглядаються основні причини актуалізації досліджень ідентичності у соціогуманітарних наукових парадигмах кінця XX — початку XXI століть, що привели до зміни традиційної понятійності.

Біографія автора

О. П. Матузкова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. P. Matuzkova

Посилання

Абушенко В. Л. Идентичность / В. Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. — Минск : Изд. В. М. Скакун, 1998. — С. 400–404.

Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии / Н. В. Антонова // Вопросы психологии. — 1996. — № 1. — С. 31–143.

Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Логос, 2002. — 325 с.

Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты / М. В. Заковоротная. — Ростов-на-Дону : СКНЦ ВШД, 1999. — 200 с.

Кон И. Идентичность [Электронный ресурс] / И. Кон // Онлайн Энциклопедия Кругосвет. — Режим доступа: http//www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnyenauki/sociologia/IDENTICHNOST.htm1

Культурология: учебник / В. П. Большаков, Е. П. Борзова, С. Н. Иконникова [и др.] ; науч. ред. С. Н. Иконникова, В. П. Большаков. — М. : Проспект, 2011. — 528 с.

Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Строс ; пер. с франц. под ред. В. В. Иванова. — М. : Наука, 1985. — 535 с.

Прилуцька А. Є. Культурологія. Модульний курс: навч. посібник / А. Є. Прилуцька, Є. М. Корабльова. — Х. : Торсінг плюс, 2009. — 288 с.

Bauman Z. Identity. Conversations with Benedetto Vecchi / Z. Bauman. — Polity Press, Cambridge, 2010. — 104 p.

Leach C. English Literature A: The Struggle for Identity in Modern Literature / C. Leach. — UK: Nelson Thornes LTD, 2008. — 144 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-18

Номер

Розділ

Поза рубриками