ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • В. М. Масін Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Л. О. Масіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.2%20(27).73928

Ключові слова:

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, державна підтримка, бухгалтерський облік бюджетних коштів, земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби, державна цільова програма

Анотація

У статті визначаються проблемні напрями законодавчого забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. При цьому акцентується увага на пріоритетах державної підтримки вітчизняної сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Наголошено, що кооперативи, отримуючи державну фінансову підтримку, беруть на себе велику відповідальність за цільове використання та правильне відображення руху бюджетних коштів на бухгалтерських рахунках кооперативу. Вчені відзначають, що «Методичні рекомендації з відображення в бухгалтерському обліку коштів державної фінансової підтримки підприємств АПК» можуть бути адаптовані для бухгалтерського обліку бюджетних коштів у кооперативі.

З метою державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів автори пропонують внесення змін до низки законодавчих актів України.

Біографії авторів

В. М. Масін, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. M. Masin

Л. О. Масіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

L. O. Masina

Посилання

Корінець Р. Я. Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів [Текст] / Р. Я. Корінець, М. Й. Малік, В. М. Масін та ін. ; за ред. Р. Я. Корінця, М. Й. Маліка, В. М. Масіна, М. П. Гриценка. — К. : ВАІТЕ, 2013. — 212 с.

Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року [Електронний ресурс] : постанова № 557 від 3 червня 2009 р. / Кабінет Міністрів України // Верховна Рада України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/

Про сільськогосподарську кооперацію [Текст] : Закон України від 17 липня 1997 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.

Про кооперацію [Текст] : Закон України від 10 липня 2003 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

Земельний кодекс України [Текст] : Закон України від 25 жовтня 2001 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3–4. — Ст. 27.

Гаєцька-Колотило Я. З. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Я. З. Гаєцька-Колотило. — К., 2003. — 201 с.

Загнітко О. Законодавче забезпечення розвитку кооперації в Україні [Текст] / О. Загнітко, В. Хахулін // Право України. — 2000. — № 11. — С. 66–70.

Жук В. Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета [Текст] : монография / В. Н. Жук. — К. : Аграрна наука, 2013. — 408 с.

Методичні рекомендації з відображення в обліку державної фінансової підтримки агропромислового виробництва [Текст] / за ред. В. М. Жука, В. М. Гаврилюка. — К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2010. — 32 с.

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація [Електронний ресурс] : метод. рек. для викладача темат. семінару : [навч. посіб.] // Проект розроблення та впровадж. публ. політики (PRISM) / уклад. О. Рудік. — К. : К. І. С., 2013. — 55 с. — Режим доступу: http://bubook.net/book/44-silskogospodarska-obslugovuyucha-kooperaciya-rudik-o.html — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-18

Номер

Розділ

Поза рубриками