ПОНЯТТЯ БРЕНДОВОГО КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМ

Автор(и)

  • Н. М. Булат Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133826

Ключові слова:

доменне ім’я, брендовий кіберсквотинг, доменні спори

Анотація

У статті досліджується явище брендового кіберсквотингу та шляхи боротьби з ним. Запропоновано визначення поняття «брендовий кіберсквотинг». Розглянуто зарубіжну та українську судову практику вирішення
доменних спорів. Проаналізовано дієвість можливих шляхів боротьби з
брендовим кіберсквотингом. Обґрунтовується доцільність сприйняття в
українському законодавстві концепції Єдиних Правил розгляду спорів
про доменні імена.

Біографія автора

Н. М. Булат, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

NMBulat

Посилання

Попова Н. О. Кіберсквотинг як основний вид правопорушень в доменних спорах // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк.

Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. 145 с. С. 134–137.

Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 40–45. Цивільнеправо України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., К. : Юрінком Інтер, 2010. 976 с.

Серго А., Гладкая Е. Правовое регулирование доменных имен // Хозяйство и право. Приложение. 2010. № 3. 49 с.

Рішення Господарського суду м. Києва від 26 червня 2014 року у справі № 910/1116/14. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39554980 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду Донецької області від 14 січня 2013 року у справі № 2/59 пн. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59284488 (дата звернення: 04.04.2018).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп.,

внес. зг. законів України; станом на 07.03.2018 р. Електрон. дан. (21 файл). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 04.04.2018).

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12. Електрон. дан. (3 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 (дата звернення: 04.04.2018).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XIІ зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 21.05.2015 р. Електрон. дан. (2 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 04.04.2018).

Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2006. 15 с.

Майданик Н. Здійснення права на доменне ім’я в мережі Інтернет // Юридична Україна. 2009. № 7 (79). С. 62–67.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 жовтня 2012 року у справі № 6-36781св12. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/26933128 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду м. Києва від 2 березня 2015 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43006782 (дата звернення: 04.04.2018).

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26 квітня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57460793 (дата звернення: 04.04.2018).

Постанова Вищого господарського суду України від 16 серпня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59774981 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду м. Києва від 8 грудня 2016 року у справі

№ 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63370458 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2016 року у справі № 757/45200/16-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64013904 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 25 листопада 2013 року у справі № 760/21375/13-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35717827 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 24 грудня 2014 року у справі № 760/26510/14-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua /Review/42172960 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 18 травня 2016 року у справі № 760/21182/15-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua /Review/57798485 (дата звернення: 04.04.2018).

Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 5 жовтня 2016 року у справі

№ 760/4672/14-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua /Review/65581064 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2017 року у справі № 761/39376/16-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70704102 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року у справі № 910/14013/17. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69718253 (дата звернення: 04.04.2018).

Постанова Вищого господарського суду від 14 березня 2006 року у справі 21/71. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1207087.html (дата

звернення: 04.04.2018).

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені.UA від 1 квітня 2014 року : розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами / ТОВ «Хостмайстер». [б. м. : б. в.]. 8 с.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999/ ICANN.Electronic data (1 file). URL:https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en (date of access: 04.04.2018)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-15

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права