DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133826

ПОНЯТТЯ БРЕНДОВОГО КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМ

Н. М. Булат

Анотація


У статті досліджується явище брендового кіберсквотингу та шляхи боротьби з ним. Запропоновано визначення поняття «брендовий кіберсквотинг». Розглянуто зарубіжну та українську судову практику вирішення
доменних спорів. Проаналізовано дієвість можливих шляхів боротьби з
брендовим кіберсквотингом. Обґрунтовується доцільність сприйняття в
українському законодавстві концепції Єдиних Правил розгляду спорів
про доменні імена.

Ключові слова


доменне ім’я, брендовий кіберсквотинг, доменні спори

Повний текст:

PDF

Посилання


Попова Н. О. Кіберсквотинг як основний вид правопорушень в доменних спорах // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк.

Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. 145 с. С. 134–137.

Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 40–45. Цивільнеправо України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., К. : Юрінком Інтер, 2010. 976 с.

Серго А., Гладкая Е. Правовое регулирование доменных имен // Хозяйство и право. Приложение. 2010. № 3. 49 с.

Рішення Господарського суду м. Києва від 26 червня 2014 року у справі № 910/1116/14. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39554980 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду Донецької області від 14 січня 2013 року у справі № 2/59 пн. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59284488 (дата звернення: 04.04.2018).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп.,

внес. зг. законів України; станом на 07.03.2018 р. Електрон. дан. (21 файл). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 04.04.2018).

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12. Електрон. дан. (3 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 (дата звернення: 04.04.2018).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XIІ зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 21.05.2015 р. Електрон. дан. (2 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 04.04.2018).

Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2006. 15 с.

Майданик Н. Здійснення права на доменне ім’я в мережі Інтернет // Юридична Україна. 2009. № 7 (79). С. 62–67.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 жовтня 2012 року у справі № 6-36781св12. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/26933128 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду м. Києва від 2 березня 2015 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43006782 (дата звернення: 04.04.2018).

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26 квітня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57460793 (дата звернення: 04.04.2018).

Постанова Вищого господарського суду України від 16 серпня 2016 року у справі № 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59774981 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду м. Києва від 8 грудня 2016 року у справі

№ 910/1185/15-г. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63370458 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2016 року у справі № 757/45200/16-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64013904 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 25 листопада 2013 року у справі № 760/21375/13-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35717827 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 24 грудня 2014 року у справі № 760/26510/14-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua /Review/42172960 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 18 травня 2016 року у справі № 760/21182/15-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua /Review/57798485 (дата звернення: 04.04.2018).

Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 5 жовтня 2016 року у справі

№ 760/4672/14-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua /Review/65581064 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2017 року у справі № 761/39376/16-ц. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70704102 (дата звернення: 04.04.2018).

Рішення Господарського суду м. Києва від 13 жовтня 2017 року у справі № 910/14013/17. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69718253 (дата звернення: 04.04.2018).

Постанова Вищого господарського суду від 14 березня 2006 року у справі 21/71. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1207087.html (дата

звернення: 04.04.2018).

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені.UA від 1 квітня 2014 року : розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами / ТОВ «Хостмайстер». [б. м. : б. в.]. 8 с.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999/ ICANN.Electronic data (1 file). URL:https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en (date of access: 04.04.2018)