МОНІТОРИНГ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

Автор(и)

  • Р. В. Падун Навчально-науковий гуманітарний інститут Національного Таврійського університету імені В. І. Вернадського,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134154

Ключові слова:

сімейне право, сімейно-шлюбні правовідносини, обов’язки щодо виховання дітей, правопорушення норм батьківства, опіка та піклування

Анотація

В статті досліджено сутність сімейних правовідносин як основи сімейного права. Проаналізовано специфічні ознаки сімейно-шлюбних відносин, розглянуто методи та заходи відповідальності у сімейному праві.  Проведено діагностику кількісних показників, що характеризують дотримання правових норм з питань виховання дітей. Виявлено тенденції та запропоновано рекомендації щодо покращення процесів дотримання норм інституту опіки та піклування

Біографія автора

Р. В. Падун, Навчально-науковий гуманітарний інститут Національного Таврійського університету імені В. І. Вернадського,

R.V. Padun

Посилання

Апопій І.В. Заходи відповідальності у сімейному праві України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5869/ vnulpurn 201684539.pdf (дата звернення: 12-06-2018)

Бондар Т.В. Сімейне право в системі права України // Приватне право № 1. 2013. С. 129–134.

Матвеев Г. К. Советское семейное право: учебник. М., 1985. 208 с.

Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. 3-тє вид., переробл. і допов. К.,2011. 264 с.

Харитонов Є.О. До питання про визначення місця сімейного законодавства у правовій системі України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2010. № 929. С. 399–404.

Чурпіта Г.В. До поняття захисту сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право. № 4. 2017. С. 44–47.

Чурпіта Г.В. Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Г.В. Чурпіта. Київ 2016. 42 с.

Явор О.А. Юридичні факти в сімейному праві як показник межі правового регулювання // Наковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 10-1. Том 1. С. 237-240.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року станом на 10.02.2018 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 12.06.2018)

Статистичний щорічник України за 2016 рік. Державна служба статистики України. За редакцією І. Є. Вернера. Київ. 2017. 611 с.

Адміністративні правопорушення в Україні у 2012 р. Статистичний бюлетень / Відповідальний за випуск: О. О. Кармазіна. Державна служба статистики України. Київ 2013. 207 с.

Адміністративні правопорушення в Україні у 2013 р. Статистичний бюлетень / Відповідальний за випуск: О. О. Кармазіна. Державна служба статистики України. Київ 2014. 203 с.

Адміністративні правопорушення в Україні у 2014 р. Статистичний бюлетень / Відповідальний за випуск: О. О. Кармазіна. Державна служба статистики України. Київ 2015. 205 с.

Адміністративні правопорушення в Україні у 2015 р. Статистичний бюлетень / Відповідальний за випуск: О. О. Кармазіна. Державна служба статистики України. Київ 2016. 204 с.

Адміністративні правопорушення в Україні у 2016 р. Статистичний бюлетень / Відповідальний за випуск: О. О. Кармазіна. Державна служба статистики України. Київ 2017. 205 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Трудове та сімейне право