Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
DOI 10.18524/2304-1587
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 23, № 2(33) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

Проблеми дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина

ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ PDF
Р. Я. Мандель 6-17
ГЕНЕЗИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ PDF
Т. Л. Бородавка 18-25

Цивільне та земельне право

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ФІНАНСОВА ПОСЛУГА PDF
С. С. Святошнюк 26-34
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ В УКРАЇНІ PDF
Р. Ф. Смолярчук 35-44

Адміністративне право, господарське право і процес

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Гаран 45-55
НОТАТКИ ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. В. Стукаленко 56-63
ПОДАТКОВА ПІЛЬГА В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ: УМОВИ ТА ПІДСТАВИ НАДАННЯ PDF
Я. В. Петруненко 64-70
ПОЗОВ ТА ПОЗОВНА ЗАЯВА В ГОСПОДАРСЬКОУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Н. О. Петренко 71-77

Криміналістика

ПРИЧИНИ ТА МОТИВИ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ PDF
Д. А. Патрелюк 78-85

Міжнародне право

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО АГЕНТСТВА З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Я. С. Бенедик 86-97
МІЖНАРОДНО- ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ ЄДИНОГО ГРОМАДЯНСТВА PDF
О. Р. Поєдинок 98-105

Трибуна молодого вченого

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
В. Д. Фірсов 106-116
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ («ЄВРОБЛЯХ») PDF PDF (English)
Є. O. Каташинський 117-125