Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1021 від 07.10.2015 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 22, № 1(30) (2017)

Зміст

Спортивне право

Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів PDF
А. М. Апаров 6-19
Організаційно-правовий аспект нових напрямків адаптивного спорту: міжнародний та національний контекст PDF (Русский)
Т. В. Журавльова 20-30
Особливості правового статусу посередників у професійному футболі PDF (Русский)
А. М. Гніздовська 31-46
Можливість відшкодування шкоди, завданої спортсмену-професіоналу у зв’язку з неправильно винесеним рішенням щодо нього за використання допінгу PDF
М. А. Тіхонова 47-53

Право інтелектуальної власності, зарубіжне право

Теорія еквівалентів у винахідницькому праві PDF (Русский)
А. А. Федоров 54-63
Цивільно-правові способи підтримки комерціалізації інтелектуальної власності в Росії PDF (Русский)
А. Є. Царьова 64-79
Проблематика реалізації авторського права у цифровому середовищі: мережі p2p та даркнет PDF (English)
Д. О. Єліферов 80-94
Умови виконання рішень іноземних судів в англії за нормами загального права PDF
Д. А. Мінченко 95-105
Моральна шкода та умови її компенсації в англо-американському праві PDF
Ю. Є. Борисова 106-111

Актуальна тема

Умови вступу у «фактичний шлюб» PDF
Ю. О. Пилипенко 112-119